Sunday, 3 June 2012

MUNAJAT


Munajat atau dalam erti kata lain ialah memohon kepada Allah akan sesuatu hajat dengan penuh rasa khusyuk dan sungguh-sungguh. Munajat hendaklah dalam keadaan merendah diri (tadarruk) penuh rasa takut (khasyyah) penuh ketenangan (sukun) serta penuh kesopanan (husnul adab) kepada Allah SWT.


ADAB MUNAJAT


1.   Mengangkat tangan
2.   Dilakukan dengan khusyuk
" Berdoalah kamu kepada Allah. Dan yakinlah bahawa doamu akan dikabulkanNya. Ketahuilah bahawa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai". (H.R Tarmizi)

3.   Pujian terhdap Allah dan selawat
"Doa itu akan terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik sampai dibacakan selawat atasku. kerana itu, jangalah  kamu jadikan  aku sabagai orang yang tidak berguna. bacalah selawat di awal doamu, di tengah atau di akhirnya". (H.R Tarmizi)


4.   Mengakhiri doa dengan ucapan amin
5.   Berdoa dengan tenang
6.   Memakai kalimah yang luas maknanya
7.   Mengulangi doa dan istighfar 3x
8.   Jangan meminta agar doa segera dimakbulkan
9.   Dilarang berdoa untuk keburukan
10. Berdoa untuk diri sendiri

No comments:

Post a Comment