Sunday, 15 July 2012

 "KAFARAH"

PENGERTIAN

Kaffarah

Dari sudut bahasa (al-Kafru) yang bermaksud menutup. Dinamakan kafarah kerana ia menutup dosa dan mendapat keringanan daripada Allah s.w.t.

Dari sudut Istilah ia bermaksud perbuatan yang boleh menghapus dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu penampal kecuaian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakkannya.


JENIS-JENIS KAFARAH YANG BERKAITAN DENGAN MEMBERI MAKAN KEPADA FAKIR MISKIN (BERSEDEKAH)

Kafarah merosakkan puasa kerana berjimak pada bulan Ramadhan.

    * Wajib menqadhakan puasanya dan
    * Wajib memberi makan 60 orang Fakir miskin sekira tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut.

Kafarah musafir dan pesakit yang tidak mengqadhakan puasa pada tahun ia tinggalkan.


    * Wajib menqadhakan puasanya dan
    * Fidyah dengan memberi secupak manakan kepada fakir miskin mengikut hari yang ditinggalkan dan bertambahnya kafarah dengan bertambahnya tahun.
 
Kafarah orang tua yang tidak mampu berpuasa


    * Fidyah dengan memberi secupak manakan kepada fakir miskin mengikut hari yang ditinggalkan.

Kafarah wanita hamil dan wanita menyusukan anak apabila berbuka kerana bimbangkan keselamatan anaknya.

    * Wajib menqadhakan puasanya dan
    * Fidyah dengan memberi secupak manakan kepada fakir miskin mengikut hari yang ditinggalkan.

Kafarah Sumpah

    * Memberi makan sehingga kenyang 10 orang fakir miskin atau
    * Memberi pakaian kepada fakir miskin

Kafarah Nazar

    * Sama Kafarah Sumpah
    * Wajib menqadhakan puasanya dan
    * Wajib memberi makan 60 orang Fakir miskin sekira tidak mampu berpuasa 2 bulan    berturut-turut.

Kafarah Zihar

Memberi makan 60 orang fakir miskin sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut disebabkan sakit atau tua.

TAKSIRAN

1 Cupak beras = ¼ gantang Baghdad
1 Gantang Baghdad bersamaan dengan 2.7kg
Kadar Nilaian yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2009 secupak beras = RM1.75

Contoh Kafarah:

Sekiranya seseorang tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut disebabkan sakit atau tua hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Bersamaan 60 x 1.75 = RM 105.00

Sumber :  http://www.maiwp.gov.my/index.php/perkhidmatan/fidyah-a-kaffarah.html

No comments:

Post a Comment